แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Share 
 
dc.contributor.authorพงษ์ศรี, ชำนาญ
dc.contributor.authorอ่อนอุระ, พวงทอง
dc.contributor.authorทัดมาลา, ธนพร
dc.date.accessioned2019-10-17T03:54:35Z
dc.date.available2019-10-17T03:54:35Z
dc.date.issued2011-02
dc.identifier.citationพงษ์ศรี, ช., อ่อนอุระ, พ., ทัดมาลา, ธ., นิลรัตน์, ส., ณ ระนอง, ม., & ชาญราชกิจ, อ. (2554). โครงการกลยุทธ์ในการจัดการสัตว์น้ำพลอยจับได้จากการประมงอวนลาก. แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตว์น้ำพลอยจับได้และการลดสัตว์น้ำคัดทิ้ง, 36.
dc.identifier.issn978-92-5-006952-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/977
dc.description.abstractแนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตว์น้ำพลอยจับได้และการลดสัตว์น้ำคัดทิ้งที่ได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการประมง นักจัดการประมงจากภาครัฐ อุตสาหกรรมประมง สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศกำกับดูแลโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อกำหนดองค์ประกอบของการจัดการ ตั้งแต่กรอบการจัดการจนถึงองค์ประกอบของการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งระบุหลักและมาตรการการจัดการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเป้าหมายและไม่ใช่เป้าหมาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ความสมัครใจสำหรับใช้อ้างอิง เพื่อช่วยให้รัฐและองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค กำหนดและดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการสัตว์น้ำพลอยจับได้และการลดสัตว์น้ำคัดทิ้งซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการทำการประมงทุกประเภท ในเขตทางทะเลทุกเขต ทุกภูมิภาคของโลกen
dc.language.isothen
dc.publisherSEAFDECen
dc.relation.ispartofseriesISBN;
dc.subjectอวนลากen
dc.subjectสัตว์น้ำพลอยจบได้
dc.subjectFAO
dc.titleแนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตว์น้ำพลอยจับได้ และการลดสัตว์น้ำคัดทิ้งen
dc.typeTechnical Reporten
dc.contributor.corporateauthorสุดารัตน์ นิลรัตน์en
dc.contributor.corporateauthorมีนารัตน์ ณ ระนองen
dc.contributor.corporateauthorอิสระ ชาญราชกิจen


Files in this item

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏใน (s)

แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย