Recent Submissions

 • ชุดเอกสารเผยแพร่เครื่องมือประมงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2019-03-12)
  เอกสารชุดนี้ เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกลักษณะเครื่องมือประมง การจำแนกประเภทเครื่องมือประมง ลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ เช่น อวนลัอม อวนลาก อวนกางกั้น อวนช้อน คราด ลอบ เบ็ด เป็นต้น พร้อมภาพประกอบ
 • The Implication of Set net Fisheries to Coastal Fisheries Management 

  Kaewnuratchadasorn, Pattarajit; Thapthim, Narumol; Suanrattanachai, Phattareeya (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2008-01)
  The objective of this study was to analyze the opinion of the fishermen on the impacts of set net to their fishing and on the set net fisheries to coastal fisheries management. The data were collected by interviewing 60 ...
 • Survey of Small-Scale Fishing Gear and Practices Contributing to Sea Turtle Mortalities along the Coast of Rayong Province, Eastern Gulf of Thailand 

  Chanrajkit, Isara; Yasuk, Nakaret; Ananpongsuk, Suppachai; Petrasatien, Prasert; Wanchana, Worawit (Southeast Asian Fisheries Development Center, 2010-05)
 • Testing the Installation of Camera Recorder GoPro Hero 3 to Observe the Fishes Escapement from Codend of Trawl Net in Trawling Operation 

  Chanrachkij, Isara; Petrasatien, Prasert (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  The Testing the Installation of Camera Recorder GoPro Hero 3® to observe the Fishes Escapement from Codend of Trawl Net in Trawling Operation was conducted in with Fisheries Research Vessel Pramong No.16 of Eastern Marine ...
 • Technical Report Modified Bottom Trawl Net (High Opening Characteristic) of Thailand 

  Chanrachkij, Isara; Ruangsivakul, Narong (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  Technical Report on Modified Bottom Trawl Net (High Opening Characteristic) of Thailand aims to investigate and update bottom trawl net constructions modified by local Thai fishers, operated in the Gulf of Thailand. The ...
 • อุปกรณ์รวบรวมฝูงปลาใต้น้ำเพื่อการประมงในทะเลอันดามันและการส่งเสริมเทคนิคการทำประมงทูน่า 

  ธนสารสาคร, สุทธิพงศ์; ทิมคับ, ทวีศักดิ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2010)
  โดยปกติประเทศไทยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นแหล่งวางไข่สำหรับปลาทูน่าซึ่งทำให้ทรัพยากรทูน่าในมหาสมุทรอินเดียและในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการลดปริมาณทรัพยากรทูน ...
 • Standard Operating Procedures of Collapsible Fish Trap 

  Reungsivakul, Narong; Timkrub, Taweesak; Promjinda, Sayan; Yasook, Nakaret; Siriraksophon, Somboon (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  In early times, flowing water caused by tidal movement and changes in river and lake levels were probably used to trap fish behind rudimentary barriers, often made from sticks and stones. It is likely that early humans ...
 • Standard Operating Procedures of DEEP SEA BEAMTRAWL 

  Promjinda, Sayan; Tanasornsakorn, Suthipong; Timkrub, Taweesak; Reungsivakul, Narong; Siriraksophon, Somboon (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  Beam Trawl net is a type of bottom trawl net. The target catches of beam trawl is coastal shrimp. The beam trawl fishing has been recorded of the operation in Thailand since 1957. It is the prototype of the other bottom ...
 • Standard Operating Procedures of Isaacs-Kidd Mid-water Trawl 

  Yasook, Nakaret; Taradol, Apinant; Timkrub, Taweesak; Reungsivakul, Narong; Siriraksophon, Somboon (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  Isaacs-Kidd mid-water trawl (IKMT) is oceanography tool used to collect bathypelagic biological specimens larger than those taken by standard plankton nets. The trawl consists of the specifically designed net attached to ...
 • SET-NET FISHING TECHNOLOGY TRANSFER FOR SUSTAINABLE COASTAL FISHERIES MANAGEMENT IN SOUTHEAST ASIAN 

  Unknown author (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2008)
  Most coastal fisheries resources of the developing countries including the Southeast Asian countries are overexploited because of the high demand for fishery products and the modernization of fishing technology. Moreover, ...
 • Fishing Gears and Methods in Southeast Asia: VI. Cambodia 

  Unknown author (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2007)
  This compilation of the most important fishing gears and methods in use in Cambodia is the sixth volume in the Monograph Series, "Fishing Gears and Methods in Southeast Asia". The aim is for better understanding of the ...
 • PRELIMINARY EXPERIMENT ON BEAM TRAWL FISHING OPERATION 

  Munprasit, Aussanee; Chanrachkij, Isara; Prajakjitt, Pratakphol; Loog-ong, Anurak (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2007)
  Experiment on Beam trawl fishing operation has been carried out by MV Plalung 1 during 18 to 19 March 2003. Fishing ground was nearby the entrance buoy of Chao-praya River, Inner zone of Gulf of Thailand. The experiment ...
 • OBSERVTION REPORT ON TUNA PURSE SEINE FISHING OPERATION IN EASTERN INDIAN OCEAN ONBOARD R/V NIPPON MARU 

  Chanrachkij, Isara; Laongmanee, Wirote; Ishii, Masao (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  Tunas frozen are one of the major imported marine fish in the Southeast Asia region. More than 400,000 tons, cost 550,000 U S. Dollar, had been imported in 1997 (Fisheries Statistic Bulletin of South China Sea region, ...
 • Fishing Gears and Methods in Southeast Asia: V. Brunei Darussalam 

  Unknown author (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2007)
  This compilation of the most important fishing gears and methods commonly used in Brunei Darussalam is the fifth volume in the Monograph Series, "Fishing Gears and Methods in Southeast Asia" with the initiative of ...
 • Study on juvenile and trash Excluder Devices (JTEDs) in Vietnam 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Wanchana, Worawit; Long, Nguyen (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003)
  This SEAFDEC Training Department has carried out series of experiments to reduce the level of unwanted catch including juvenile and trash fish. SEAFDEC planned to conduct the experiments using JTEDs installed in bottom ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Indonesia 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Chanrachkij, Isara; Manajit, Nopporn; Gomal H. Tampubolon (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2003)
  The experiment was conducted during August 2002 in the Bintuni Bay, Arafura Sea of East Indonesia using the commercial double-rigged trawler in order to examine the releasing ability of juvenile and Trash Excluder Devices ...
 • Study on juvenile and trash Excluder Devices (JTEDs) in Brunei Darussalam 

  Siriraksophon, Somboon; Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Idrish Abdul Ha (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2003)
  SEAFDEC Training Department, in cooperation with the Brunei Darussalam Department of Fisheries conducted experiments on juvenile and trash Excluder Devices (JTEDs) during the year 2000 in Brunei Darussalam waters. The ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) the Philippines 

  Siriraksophon, Somboon; Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; O.Dickson, Jonathan (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2003)
  Trawling is a highly efficient fishing method for catching shrimp and is used in many regions. The Southeast Asian region is in the tropical zone and is a multi species area and the fisherman, who operate shrimp trawls, ...
 • Overview of Tuna Purse Seine Fisheries by M.V.SEAFDEC in the Eastern Indian Ocean 

  Kaewnuratchadasorn, Pattarajit; Laongmanee, Penchan; Arnupapboon, Sukchai; Sukramongkol, Natinee; Pradit, Siriporn; Rajruchithong, Sutee (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2003-07)
  Tuna purse seine surveys in the Eastern Indian Ocean have been conducted by MV SEAFDEC of the Training Department of SEAFDEC since 1993. There were 87 fishing operations. The total catches was 1,945.55 tons with average ...
 • Preliminary Report On Ghost Fishing Phenomena by Drifting FADs In Eastern Indian Ocean 

  Loog-on, Anurak; Chanrachkij, Isara (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2003)
  The preliminary report on the Ghost Fishing Phenomena by Drifting Fish Aggregating Devices (DFADs) In Eastern Indian Ocean has main objective to study on the accidental death of marine animal around the Drifting Feds in ...

View more