คอลเล็กชันในชุมชนนี้

การส่งล่าสุด

 • ชุดเอกสารเผยแพร่ เครื่องมือประมงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย "การประมงของประเทศไทยจากอดีตจนถึงห้วงเวลาการออกพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558" 

  มั่นประสิทธิ์, อัศนีย์; ชาญราชกิจ, อิสระ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020-04)
  การประมงของประเทศไทยจากอดีตจนถึงห้วงเวลาการออกพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
 • Handbook on high value fish handling 

  Thanasansakorn, Suthiphong (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008-09)
  This Handbook is an offshoot of the project on Post-harvest of Under-exploited Resources conducted by the Southeast Asian Fisheries Development Center/Training Department (SEAFDEC/TD) based in Samut Prakan, Thailand. This ...
 • Fishing gears and methods in Southeast Asia: VI. Cambodia 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  This compilation of the most important fishing gears and methods in use in Cambodia is the sixth volume in the Monograph Series, "Fishing Gears and Methods in Southeast Asia". The aim is for better understanding of the ...
 • Fishing gears and methods in Southeast Asia: V. Brunei Darussalam 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  This compilation of the most important fishing gears and methods commonly used in Brunei Darussalam is the fifth volume in the Monograph Series, "Fishing Gears and Methods in Southeast Asia" with the initiative of ...
 • Handbook for fisheries scientist and technologists 

  Suzuki, Otohiko (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1978-03)
  When the Training Department of SEAFDEC was approached at the beginning of this year by Professor Rapee Sagarik, the Rector of Kasetsart University, requesting us to provide an intensive course of training in fisheries for ...
 • อนาคตประมงไทย รายงานผลการสัมมนาร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 1987-10)
  ในวโรกาสที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งมาครบรอบ 20 ปี ในพุทธศักราช 2530 นี้ ศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ณ ประเทศอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อวิเครา ...
 • Fishing gear and methods in Southeast Asia: IV. Viet Nam 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-01)
  Vietnamese Fisheries has many favorable conditions for development due to the coastline of 3,260 km and abundant marine resources. The number of fishing boats increases ceaselessly and the types of fishing gears are ...
 • Fishing gear and methods in Southeast Asia: III. Philippines part 2 

  Dickson, Jonathan O.; Alba, Elmer B.; Siriraksophon, Somboon; Chokesanguan, Bundit; Munprasit, Aussanee; Chindakarn, Songphon; Prajakjitt, Pratakphol; Ruangsivakul, Narong (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2004)
  The fishing gear and methods in Thailand was surveyed in 1984 and published in 1986. A similar survey was conducted in Malaysia in 1987 and published in 1989 as the second volume. The Southeast Asian Fisheries Development ...
 • Fishing gear and methods in Southeast Asia: III. Philippines part 1 

  Dickson, Jonathan O.; Siriraksophon, Somboon; Chokesanguan, Bundit; Munprasit, Aussanee; Alba, Elmer B.; Prajakjitt, Pratakphol; Ruangsivakul, Narong (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003-01)
  The fishing gear and methods in Thailand was surveyed in 1984 and published in 1986. A similar survey was conducted in Malaysia in 1987 and published in 1989 as the second volume. The Southeast Asian Fisheries Development ...
 • Fishing gear and methods in Southeast Asia:II. Malaysia 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1989-12)
  The Fishing Gear and Methods in Southeast Asia: II, has first been published for more than a decade (i.e. 1989). The work described in the report was the result of a team effort by members of the SEAFDEC Training Department. ...
 • Fishing gear and methods in Southeast Asia: I. Thailand 

  Munprasit, Aussanee; Chanrachkij, Isara; Prajakjitt, Pratakpol; Manajit, Nopporn; Yasook, Nakaret; Petchkham, Raya (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986-04)
  Presently, Marine fisheries development is aimed to the Sustainable Fisheries for food security for the people. Responsible fishing is taking into consideration to be implemented under the Regional Guideline Code of Conduct. ...