การส่งล่าสุด

 • รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือประมง 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2023-03)
  การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือประมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • Report of the Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-07)
  Gender is an encompassing issue that refers to how we should look at everything in certain ways, especially on the economic, social, political, and cultural features and opportunities concerning men and women, and on the ...
 • The daily life of women and men 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022)
  A study of the reproductive and productive roles of women and men with data collected from fisheries related people in Thailand, Lao PDR, Myanmar, and Philippines
 • การจำแนกประเภทเครื่องมือประมง 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2019)
  โปสเตอร์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภทเครื่องมือประมง ประกอบด้วย อวนล้อมจับ อวนลาก ลอบ อวนช้อน อวนกางกั้นแล้วลาก อวนครอบ อวนติดตา หรือ อวนลอย อวนรุน เบ็ด อวนต้อนปลาเข้าถุง คราด เป็นต้น
 • ชุดเอกสารเผยแพร่เครื่องมือประมงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย : หลักการออกแบบเครื่องมือประมงอวนติดตา (Gillnet) 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2023-03)
  อวนติดตา (Gillnet) หรือที่ชาวประมงนิยมเรียกว่า อวนลอย อวนจม อวนติดตา เป็นเครื่องมือประมงที่นิยมใช้ทั้งในประเทศไทย และแพร่หลายทั่วโลก เพราะโครงสร้างอวนไม่ซับซ้อน วิธีทำการประมงไม่ยุ่งยาก มีราคาประหยัด ทำการประมงได้ทั้งประ ...
 • Guide for Fishing Gear Survey 

  Chanrachkij, Isara; Raungsivakul, Narong; Promjinda, Sayan; Yasook, Nakaret; Wanchana, Worawit (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  The Guide for Fishing Gear Survey is a fishing technology manual developed for fishing gear technologists who have responsible to manage and undertake field survey of fishing technology. People who interested in fishing ...
 • อุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งบนเรือปลาลัง 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2022-07)
  โปสเตอร์ อุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งบนเรือปลาลัง
 • เรือปลาลัง 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2022-07)
  โปสเตอร์ แนะนำเรือปลาลัง
 • การศึกษาขยะลอยน้ำโดยการสังเกต 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2022-07)
  โปสเตอร์ การศึกษาขยะลอยน้ำโดยการสังเกต
 • ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566-2567 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2022-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2566-2567
 • Report of the Regional Workshop to Exchange Information on Catch Documentation Scheme and Traceability of Fish and Fishery Products 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-11)
  The Regional Workshop to Exchange Information on Catch Documentation Scheme and Traceability of Fish and Fishery Products was organized on 29-30 November 2022 by SEAFDEC Training Department (SEAFDEC/TD) in Samut Prakan ...
 • Report of the Regional Workshop on Monitoring Control and Surveillance for Combating IUU Fishing in Southeast Asia 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-11)
  The Regional Workshop on Monitoring Control and Surveillance for Combating IUU Fishing in Southeast Asia was organized on 23-24 August 2022 by SEAFDEC Training Department (SEAFDEC/TD) in Chonburi Province, Thailand.
 • The Catalogue Bottom Trawl Net Designs of Thailand (Updated Edition 2016) 

  Raungsivakul, Narong; Chanrachkij, Isara (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-09)
  The Catalogue Bottom Trawl Net Designs of Thailand (Updated Edition 2016) is the updated reference of trawl net designs in Thailand. The authors compiled the trawl design from the Fishing Gears and Methods in Southeast ...
 • Study on the juvenile and trash excluder devices (JTEDs) in Malaysia 

  Chokesanguan, Bundit; Siriraksophon, Somboon; Ali, Rosidi; Ananpongsuk, Suppachai; Mahasawadee, Chaichan (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
  This paper describes the results of the Juvenile and Trash fishes Excluder Device (JTEDs) tested onboard a Malaysian Fishing Trawler in cooperation with the Department of Fisheries, Malaysia. In particular, it provides ...
 • The use of new high strength netting material 

  Wanchana, Worawit (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
 • Overview of the fisheries sector in the Southeast Asian region 

  Tavarutmaneegul, Panu (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
 • The SEAFDEC Training Department in retrospect through 35 years of fisheries development 

  Thamakasorn, Apiwat; Elstow, Rupert (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
  Over the last 35 years, the objective of the SEAFDEC Training Department (TD) has been to develop modern fishery technologies for the better use of marine resources. The mandate of training in such fisheries practices has ...
 • Tuna purse seine operation by M.V. SEAFDEC in the East Indian Ocean 

  Prajakjitt, Pratakphol (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
  M.V. SEAFDEC, the Fisheries Training and Research Vessel, has conducted tuna purse seine fishing in the East Indian Ocean from 1994 until today. Because of the situation of declining coastal fishery resources in the Southeast ...
 • Relationship between water masses and zooplankton in the gulf of Thailand and east coast of peninsular Malaysia 

  Laongmanee, Penjan (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)
  Most of the studies on the relationship between the physical and chemical properties of water and biological data were done by studying the relationship between individual parameters with individual species or each group ...
 • Thai coastal fisheries and management issues in Thailand: Through a case of a collaborative pilot project in Chumporn Province 

  Yamao, Masahiro; Suanrattanachai, Phattareeya; Ruangsivakul, Sumitra; Saraphaivanich, Kongpathai (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002-12)

ดูเพิ่มเติม