Show simple item record

Share 
 
dc.contributor.authorศรีจันทร์งาม, ศันสนีย์
dc.contributor.authorแก้วนุรัชดาสร, ภัทรจิตร
dc.contributor.authorอานุภาพบุญ, ศักดิ์ชาย
dc.date.accessioned2018-05-18T04:44:05Z
dc.date.available2018-05-18T04:44:05Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationศรีจันทร์งาม, ศ., แก้วนุรัชดาสร, ภ., & อานุภาพบุญ, ศ. (2547). การประมงหมึกบริเวณตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปี 2546 - 2547. สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.th
dc.identifier.isbn974-9509-71-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/583
dc.description.abstractการศึกษาการทำประมงหมึกที่บริเวณตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ผลการศึกษาระหว่างมกราคม 2546 ถึงเมษายน 2547 พบว่ามีการทำประมงหมึกด้วยเครื่องมือไดหมึกและลอบหมึก ซึ่งเป็นการทำประมงขนาดเล็กแบบยังชีพ แหล่งทำประมงไตหมึกและลอบหมึกพบทำประมงระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน เครื่องมือไดหมึก และลอบหมึกมีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยในปี 2546 และช่วงสี่เดือนแรกของปี 2547 เท่ากับ 56.64, 55.54 และ 17.51, 22.15 ก.ก./วัน หมึกกล้วยที่จับได้จากเรือไดหมึกขนาดตาอวน 1.2 นิ้ว มีขนาดต่ำกว่าขนาดแรก เริ่มสืบพันธุ์ร้อยละ 6.59 - 67.91 และหมึกหอมมีขนาดต่ำกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ร้อยละ 33.33 สภาพเศรษฐกิจการประมงของชาวประมงไดหมึกอยู่ในภาวะเพียงพออยู่ได้ ส่วนชาวประมงลอบหมึกอยู่ในภาวะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตen
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectเรือไดหมึกen
dc.subjectลอบหมึกen
dc.subjectจังหวัดชุมพรen
dc.titleการประมงหมึกบริเวณตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปี 2546 - 2547en
dc.title.alternativeSquid Fisheries in Pakklong Sud- district, Pathew District, Chumphon Province, 2003-2004en
dc.typeBooken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record